Atslēgvārds:

Datu izkliedes mēri

Video saturs:
  • amplitūda,
  • variance (dispersija),
  • standartnovirze