Atslēgvārds:

Vienādojumu sistēmas teksta uzdevumos - 2

Šajā video: Kādā skolā, aptaujājot skolēnus un kafejnīcas īpašnieku, noskaidrojās, ka, ja kafija maksātu 20, 40 un 60 santīmus, tad skolēni kopā būtu gatavi pirkt attiecīgi 260, 180 un 120 kafijas tasītes dienā, bet kafejnīca būtu gatava pārdot attiecīgi 40, 140 un 240 kafijas tasītes. Kāds būs līdzsvara punkts, kurā skolēni būs gatavi nopirkt tikpat kafijas tasītes, cik kafejnīca pārdot?