Atslēgvārds:

2008. gada tests

Labojumi:
  • 9. jautājumā logaritms ir pie bāzes 2, nevis 3; tāpēc atbilde ir intervāls (0; 8).
  • 18. jautājumā b) daļā ir prasīts aprēķināt garumu - to iegūst no taisnleņķa trijstūra. Vienas katetes garumu var nolasīt no x koordinātas, otras - no y. Iegūstam, ka garums ir √(4² + 12²) = √(16 + 144) = √(160) = √(16*10) = 4√10.

Gaismas laušana

Šis video tiek izstrādāts ERAF projekta ietvaros un vēl tiks uzlabots. Lūdzu, ieraksti komentāros, ja pēc video noskatīšanās tev ir palikuši kādi neskaidri jautājumi, vai ir kādi citi komentāri. Ņemšu tos vērā, uzlabojot video. Paldies!

Fizikas eksāmens 2011 - 2.daļa - 9. jautājums

Uzmanību! Uzdevuma skaidrojumā ir ieviesusies kļūda. Temperatūrai mainās arī attiecība, atkarībā no tā, kādās mērvienībās to izsaka, tāpēc ir nepieciešams Celsija grādus pārvērst uz Kelvina grādiem. (Tas tāpēc, ka pārejot no Celsija grādiem uz Kelviniem nepieciešams pieskaitīt 273, taču pārejot citās skalās, piem. no kPa uz atm, no kubikmetriem uz litriem nepieciešams reizināt)

Fizikas eksāmens 2011 - 3.daļa - 3. jautājums

Šis video ir ļoti virspusējs un tikai dod idejas, kā pieiet šī uzdevuma risinājumam.

Fizikas eksāmens 2011 - testa daļa - 18. jautājums

Šis ir video, kurā kļūda ir izlabota.