Atslēgvārds:

Matemātiskā indukcija

Šajā video:
  • induktīvi un deduktīvi spriedumi
  • indukcijas bāze
  • induktīvā pāreja

Matemātiskā indukcija - uzdevumi

Labojums: 2. uzdevumā pierādām, ka an+1, nevis an, ir vienāds ar (2n + 1)2. Šajā video - uzdevumi:
  • Pierādi, ka Sn = 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2.
  • Dots: a1 = 1; an+1 = 8n. Pierādi, ka an analītiskā formula ir an+1 = (2n + 1)2.
  • Pierādi, ka jebkuru [izliektu] n-stūri ir iespējams sadalīt n - 2 trijstūros.

Uzdevums par Lorenca spēku

Uzdevums: Elektrons ieskrien magnētiskajā laukā perpendikulāri indukcijas līnijām. Cik lielu paātrinājumu iegūst elektrons?
Šis video tiek izstrādāts ERAF projekta ietvaros un vēl tiks uzlabots. Lūdzu, ieraksti komentāros, ja pēc video noskatīšanās tev ir palikuši kādi neskaidri jautājumi, vai ir kādi citi komentāri. Ņemšu tos vērā, uzlabojot video. Paldies!