Atslēgvārds:

Matemātiskā indukcija - uzdevumi

Labojums: 2. uzdevumā pierādām, ka an+1, nevis an, ir vienāds ar (2n + 1)2. Šajā video - uzdevumi:
  • Pierādi, ka Sn = 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2.
  • Dots: a1 = 1; an+1 = 8n. Pierādi, ka an analītiskā formula ir an+1 = (2n + 1)2.
  • Pierādi, ka jebkuru [izliektu] n-stūri ir iespējams sadalīt n - 2 trijstūros.