Atslēgvārds:

Ģenerālkopa un izlase

Video saturs:
  • ģenerālkopa
  • izlase, reprezentatīva nejauša izlase,
  • aprakstošā un secinošā statistika