Atslēgvārds:

Netipiski piemēri

Uzmanību! Risinājuma otrajai rindiņai vajadzētu būt \(\begin{equation} x^2 - x + 1 = 0 \end{equation}\). Tas nedaudz maina arī tālākos skaitļus, bet ne secinājumus.

Šajā video:

  • \(\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x - 2 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ y = 1 - 2x \end{cases}\)