Atslēgvārds:

Lineāru vienādojumu sistēmas - uzdevumi 1

Šajā video vienādojumu sistēmas \(\begin{cases} x + y = 6 \\ x = 2 \end{cases}\) atrisinājums ar:

  • ievietošanas paņēmienu,
  • saskaitīšanas paņēmienu.

Lineāru vienādojumu sistēmas - uzdevumi 2

Šajā video:
  • \(\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 9 - x = 3y \end{cases}\) atrisinājums ar ievietošanas paņēmienu un ar saskaitīšanas paņēmienu,
  • \(\begin{cases} x + 4y = 3 \\ 5x = 15 - 20y \end{cases}\)