Atslēgvārds:

Aprēķinu uzdevums par ideālu gāzi

1. Cik liela ir gāzes iekšējā enerģija?
2. Cik liels ir gāzes tilpums, ja tā spiediens ir \(1,2\cdot 10^5\) Pa?
3. Cik lielu darbu veic gāze, ja to izobāriskā procesā sasilda līdz \({ 50 }^{ \circ }C\)?
4. Par cik džouliem mainās gāzes iekšējā enerģija šajā procesā?
5. Cik liels siltuma daudzums jāpievada gāzei, lai to izobāriski sasildītu līdz \({ 50 }^{ \circ }C\)?

Šis video tiek izstrādāts ERAF projekta ietvaros un vēl tiks uzlabots. Lūdzu, ieraksti komentāros, ja pēc video noskatīšanās tev ir palikuši kādi neskaidri jautājumi, vai ir kādi citi komentāri. Ņemšu tos vērā, uzlabojot video. Paldies!

Eksperimenta rezultātu attēlošana siltuma grafikā

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Grafika analīze - ūdens sildīšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Siltuma daudzuma aprēķināšana, vielu sildot

Cik liels siltuma daudzums nepieciešams, lai sasildītu 4kg ūdens no 25°C līdz 60°C?
Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.