Atslēgvārds:

Biežuma tabula

Video saturs:
 • biežuma tabula izveidošana
  • biežums, uzkrātais biežums, relatīvais biežums
 • aprēķini, izmantojot biežuma tabulu

Datora izmantošana statistikā

Video saturs:
 • dažādas statistikas funkcijas,
 • varbūtību simulācijas izveide.
Izveidotās simulācijas izmantotas video "Normālsadalījums".

Datu attēlošana

Video saturs:
 • poligons,
 • histogramma jeb stabiņu diagramma.

Datu izkliedes mēri

Video saturs:
 • amplitūda,
 • variance (dispersija),
 • standartnovirze

Datu lasīšana no tabulas

Uzdevums balstīts uz 2009. gada 6. klases matemātikas ieskaites 1. varianta 2. daļas 2. uzdevumu. Video no tabulas tiek nolasīti dati, lai atbildētu uz uzdevuma jautājumiem. Kurzemes pagastu skaits tiek izteikts kā daļa no visiem pagastiem un šai daļai tiek izvēlēta aptuvena vērtība (nav prasīts ieskaites uzdevumā). Video netiek apskatīts ieskaites pēdējais jautājums.

Ģenerālkopa un izlase

Video saturs:
 • ģenerālkopa
 • izlase, reprezentatīva nejauša izlase,
 • aprakstošā un secinošā statistika

Normālsadalījums

Video saturs:
 • kas ir normālsadalījums un kā tas veidojas,
 • kas ir zināms par normālsadalījumu,
 • kā tas izskatās dzīvē.
Simulāciju izveide aprakstīta video "Datora izmantošana statistikā".

Stabiņu diagamma un vidējā vērtība

2011. gada 6. klases ieskaites 1. varianta 2. daļas 2. uzdevums. Video tiek nolasīti dati no vienkāršas stabiņu diagrammas un aprēķināta vidējā vērtība. Iegūtā vidējā vērtība arī pati tiek attēlota kā stabiņš šajā diagrammā, ļaujot ērtāk atbildēt uz jautājumu: “Kurās skolās skolēnu skaits ir zem vidējā?” Tiek aprēķinātas 3/10 no visiem skolēniem.

Vidējās vērtības

Video saturs:
 • vidējais aritmētiskais
 • mediāna
 • moda