Atslēgvārds:

2008. gada tests

Labojumi:
  • 9. jautājumā logaritms ir pie bāzes 2, nevis 3; tāpēc atbilde ir intervāls (0; 8).
  • 18. jautājumā b) daļā ir prasīts aprēķināt garumu - to iegūst no taisnleņķa trijstūra. Vienas katetes garumu var nolasīt no x koordinātas, otras - no y. Iegūstam, ka garums ir √(4² + 12²) = √(16 + 144) = √(160) = √(16*10) = 4√10.