Atslēgvārds:

tg un ctg vienības riņķī

Šajā video:
 • tg un ctg definīcijas vispārinājums vienības riņķī,
 • tg un ctg vērtību nolasīšana vienības riņķī,
 • tg un ctg definīcijas apgabals (argumenta ierobežojumi).

tg un ctg vienības riņķī - piemēri

Šajā video - salīdzini:
 • tg30° un 0,
 • ctg100° un 0,
 • tg(-π/6) un 0,
 • ctg(3π/4) un ctg(-π/4),
 • tg(7π/6) ⋅ ctg(5π/3) un 0,
 • tg(5π/4) un ctg(π/4),
 • tg60° un 1,
 • ctg60° un 1,
 • ctg190° un ctg220°,
 • tg270° un ctg180°.

tg un ctg vienības riņķī - zīmes

Šajā video - tg un ctg vērtības atkarībā no leņķa kvadranta.