Temperatūras izmaiņas grafiks - divu vielu salīdzināšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.