tg un ctg vienības riņķī

Šajā video:

  • tg un ctg definīcijas vispārinājums vienības riņķī,
  • tg un ctg vērtību nolasīšana vienības riņķī,
  • tg un ctg definīcijas apgabals (argumenta ierobežojumi).