tg un ctg vienības riņķī - piemēri

Šajā video - salīdzini:

  • tg30° un 0,
  • ctg100° un 0,
  • tg(-π/6) un 0,
  • ctg(3π/4) un ctg(-π/4),
  • tg(7π/6) ⋅ ctg(5π/3) un 0,
  • tg(5π/4) un ctg(π/4),
  • tg60° un 1,
  • ctg60° un 1,
  • ctg190° un ctg220°,
  • tg270° un ctg180°.