tg un ctg vienības riņķī - zīmes

Šajā video - tg un ctg vērtības atkarībā no leņķa kvadranta.