Trigonometrijas pamatidentitāte - sin²α + cos²α = 1

Šajā video:

  • sin²α = (sinα)²,
  • vienādības sin²α + cos²α = 1 piemērs,
  • vienādības sin²α + cos²α = 1 pierādījums.