Vidējās vērtības

Video saturs:

  • vidējais aritmētiskais
  • mediāna
  • moda