Vienādojumu sistēmas teksta uzdevumos - 1

Šajā video:

  • Divu skaitļu summa ir 79, bet to starpība ir 21. Atrodi šos skaitļus!
  • Kāda divciparu skaitļa ciparu summa ir 12. Apmainot šī skaitļa ciparus vietām, iegūst skaitli, kas ir par 18 lielāks nekā dotais skaitlis. Kāds ir dotais skaitlis?