Vienādojumu sistēmas - uzdevumi 1

Šajā video vienādojumu sistēmas \(\begin{cases} x^2 - x - y = 6 \\ y + 2 = 2x \end{cases}\) atrisinājums ar:

  • ievietošanas paņēmienu,
  • saskaitīšanas paņēmienu.